پروژه ها

بیش از 3500 دستگاه از محصولات این شرکت در سراسر دنیا استفاده شده است. لیست مهمترین مشتریان این شرکت در دنیا در تصویر زیر آمده است.

در ایران نیز شرکت های چوب و کاغذ کسری، زلال، خرد، فراب، پالایشگاه اصفهان و پارس جنوبی از مشتریان این شرکت بوده اند.