تغلیظ کننده تسمه ای ثقلی

تغلیظ کننده تسمه ای ثقلی یا Belt Thickener یکی دیگر از محصولات شرکت Dewa می باشد. از این تغلیظ کننده ها می توان جهت تغلیظ لجن، پیش از هاضم و یا پیش از سیستم آبگیری از لجن استفاده نمود.
از جمله مزیت های این محصول محصور بودن آن است به گونه ای که در طی فرآیند تغلیظ، احتمال انتشار هر گونه بو نزدیک به صفر است. ضمن آنکه این سیستم به صورت تمام اتوماتیک کار می کند و مصرف مواد منعقد کننده در آن بسیار پایین است (جهت اطلاعات بیشتر به بخش کاتالوگ مراجعه شود).