بلت فیلترپرس

بخش قابل توجهی از فروش شرکت Dewa به بلت فیلترپرس اختصاص یافته است. از ویژگیهای منحصربفرد بلت فیلتر پرسهای این شرکت وجود یک ردیف غلطک اضافی حجیم و سنگین است که باعث آبگیری بهتر و کاهش مواد منعقدکننده میشود تا جایی که مصرف مواد منعقدکننده در فیلترپرسهای Dewa تا 40 درصد کمتر از سیستمهای مشابه تولیدکنندگان فرانسوی و ایتالیایی است.
از این رو بلت فیلترپرس های این شرکت نه تنها در بخش فاضلاب انسانی، بلکه در صنایع علی الخصوص صنعت چوب و کاغذ بسیار پرطرفدار است.
بلت فیلترپرس های این شرکت به چهار دسته تقسیم میشوند (جهت اطلاعات بیشتر به بخش کاتالوگ مراجعه شود).

نوع VPD:

این نوع بلت فیلترپرس دارای میز تغلیظ کننده ثقلی متحرک بوده و به دلیل محصور بودن فضای آب گیری دستگاه، احتمال انتشار بو بسیار پایین است. این مدل در 4 سایز و تا ظرفیت 90 متر مکعب در ساعت جزء تولیدات رایج شرکت بوده اما ظرفیتهای بالاتر نیز بنا به سفارش تولید میشوند.

 

نوع FP:

در این مدل در صورت استفاده از تغلیظ کننده، بخش تغلیظ کننده در بخش فوقانی دستگاه قرار میگرد و از این جهت صرفه جویی در فضای مورد نیاز صورت می گیرد. در این مدل نیز احتمال انتشار بو به دلیل محصور بودن دستگاه بسیار پایین است. این مدل در 5 سایز و تا ظرفیت 100 متر مکعب در ساعت جزء تولیدات رایج شرکت بوده اما ظرفیتهای بالاتر نیز بنا به سفارش تولید میشوند.

نوع یونیورسال:

این سیستم ساده ترین بلت فیلترپرس شرکت است که در 6 سایز و تا ظرفیت 60 متر مکعب در ساعت جزء تولیدات رایج شرکت بوده اما ظرفیتهای بالاتر نیز بنا به سفارش تولید میشوند. بدلیل سادگی در بخشهایی که محدودیت سرمایه گذاری در پروژه وجود دارد، این مدل به عنوان اقتصادی ترین راه حل معرفی میگردد.

 نوع mini:

همانطور که از نام این سیستم پیداست این سیستم در مجموعه های بسیار کوچک که دبی لجن کمتر از 10 متر مکعب در ساعت است مورد استفاده قرار میگیرد و سه عرض 70 سانتی متر، 1.1 متر و 1.6 متر جزء تولیدات رایج شرکت بوده اما عرضهای دیگر نیز بنا به سفارش تولید میشوند.